Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

kawainka
18:26
kawainka
18:25
kawainka
18:24
6419 010e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
kawainka
18:23
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka

September 01 2017

20:16
kawainka
20:10
2/3 problemów ludzi bierze się stąd, że nikt z nikim nie rozmawia.
— Mój Tata.
Reposted frombamboocha bamboocha

August 20 2017

kawainka
20:15
3628 7496 390
kawainka
20:15
0189 d245 390
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
20:14
3757 f2d7 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
kawainka
20:12
7333 3470 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
kawainka
20:10
1747 34f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
kawainka
20:10

June 15 2017

kawainka
19:59
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
kawainka
19:59
0759 30a1 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialexxie lexxie
kawainka
10:20
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
kawainka
10:19
6023 09ee 390
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna vialexxie lexxie
kawainka
10:19
0070 d917 390
Reposted fromscylla scylla vialexxie lexxie
10:17
1323 4bba 390
Reposted fromkahaluv kahaluv vialexxie lexxie
10:16
5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty vialexxie lexxie
kawainka
10:16
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl