Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

kawainka
10:52
Reposted bymuandSsomething
kawainka
10:49
10:48
5376 6a0e 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viainspirations inspirations
kawainka
10:47
kawainka
10:46
4242 3c3e 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialexxie lexxie

April 12 2017

20:55
20:52
2398 20e1 390
Reposted fromfreakish freakish
20:44
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

kawainka
20:44
0127 70c2 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viainspirations inspirations
kawainka
19:49
8131 9bc5 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamaybeyou maybeyou
kawainka
18:52
Jestem bardzo świadoma jego nieobecności (...). To jest chłodne uczucie. Na zewnątrz nic się nie zmienia: nie ma go, po prostu. Uczucia przepływają między obojętnym lub nawet pogodnym (...) poczuciem odrębności a smutkiem osamotnienia. Czasem aż do głębokiego, bolesnego poczucia opuszczenia. Wszystko inne jest płycej i jakby na niby. Inni ludzie są jak obce miasta i hotele w nich - niektórzy obcy (aż odrażający), inni po prostu przyjemni. Nigdzie nie czuję się w Domu. Mój splot słoneczny i serce nie promieniują ciepłem, wystygły. To nawet nie jest tęsknota. Tylko bezdomność.
— S. Raduńska, Białe zeszyty

March 24 2017

20:14
2282 4a9f 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viabzium bzium
20:07
7055 c178 390
Reposted fromamatore amatore viainspirations inspirations
kawainka
20:04
5975 aef1 390
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaiblameyou iblameyou
kawainka
19:59
kawainka
19:56
19:50
7555 d689 390

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viamuviell muviell
19:48
2225 8b62 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
kawainka
19:48
7757 1ddd 390
Reposted fromfungi fungi viamuviell muviell
19:47
8264 099e 390
Reposted fromerial erial viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl