Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

kawainka
19:59
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
kawainka
19:59
0759 30a1 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialexxie lexxie
kawainka
10:20
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
kawainka
10:19
6023 09ee 390
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna vialexxie lexxie
kawainka
10:19
0070 d917 390
Reposted fromscylla scylla vialexxie lexxie
10:17
1323 4bba 390
Reposted fromkahaluv kahaluv vialexxie lexxie
10:16
5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty vialexxie lexxie
kawainka
10:16
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun vialexxie lexxie
kawainka
10:15
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof vialexxie lexxie

June 11 2017

kawainka
14:46
kawainka
14:46
2073 abad 390
kawainka
14:45
4818 6646 390
Reposted fromscorpix scorpix viaKatSoul KatSoul
kawainka
14:45
8665 0c21 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaKatSoul KatSoul

June 06 2017

kawainka
18:11
1170 d917 390
August Osage County (2013)
Reposted fromcaraseen caraseen vialexxie lexxie
18:08
5823 c5ce 390
Reposted fromdzony dzony viainspirations inspirations
18:07
8369 6f6b 390
kawainka
18:02
kawainka
18:01
8133 4979 390
Reposted fromtfu tfu viamole-w-filizance mole-w-filizance
kawainka
17:51
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
kawainka
16:32

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl