Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

kawainka
04:35
kawainka
04:32

June 27 2015

kawainka
21:12
1345 a211 390
Reposted fromministerium ministerium vialexxie lexxie
21:12
2725 e063 390
Reposted fromfission fission viamuviell muviell
kawainka
21:04
Reposted fromkjn kjn viamuviell muviell
kawainka
21:04
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
kawainka
21:04
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna vialexxie lexxie

June 23 2015

kawainka
22:03
3175 35a8 390
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaweightless weightless
kawainka
22:02
  • me: *is sick* aha i'll just sleep it off
  • me: *is sad* aha i'll just sleep it off
  • me: *is stressed* aha i'll just sleep it off
  • me: *thinks about life in general* aha i'll just sleep it off
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viaweightless weightless
kawainka
22:02
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
kawainka
22:01
Reposted fromapatia apatia viabreakaway breakaway
kawainka
21:58
8937 8418 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuviell muviell
kawainka
21:56
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vialexxie lexxie
kawainka
21:53
3264 887b 390
Reposted fromfrenzy frenzy vialexxie lexxie
kawainka
21:51
Reposted fromdreamadream dreamadream vialexxie lexxie
21:50
I was bruised and battered, I couldn’t tell what I felt.
I was unrecognizable to myself.
Saw my reflection in a window and didn’t know my own face.
— Bruce Springsteen
Reposted fromLittleJack LittleJack viacryingangel cryingangel
kawainka
21:42
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaweightless weightless
kawainka
21:41
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viabreakaway breakaway
kawainka
21:41
7972 2027 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viabreakaway breakaway
kawainka
21:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl