Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

19:41
9824 dda4 390

hurtndetached:

Pretty much what I’m down to

kawainka
19:41
3868 912b 390
Reposted fromtimetolove timetolove viainspirations inspirations
Sponsored post
soup-sponsored
09:01

Soup.io will be discontinued :(

Dear soup.io fans and users,
 
today, we have to share very sad news. Soup.io will stop working in less than 10 days. :(
 
It's breaking our heart and we honestly tried whatever we could to keep the platform up and running. But the high costs and low revenue streams made it impossible to continue with it. We invested a lot of personal time and money to operate the platform, but when it's over, it's over.
 
We are really sorry. Soup.io is part of the internet history and online for one and a half decades.
 
Here are the hard facts:
- In 10 days the platform will stop working.
- Backup your data in this time
- We will not keep backups nor can we recover your data
 
July, 20th, 2020 is the due date.
 
Please, share your thoughts and feelings here.
 
Your Soup.io TEAM
Reposted bydotmariuszMagoryannerdanelmangoerainbowzombieskilledmyunicorntomashLogHiMakalesorSilentRulebiauekjamaicanbeatlevuneserenitephinangusiastysmoke11Climbingpragne-ataraksjisauerscharfArchimedesgreywolfmodalnaTheCrimsonIdoljormungundmarbearwaco6mieczuuFeindfeuerDagarhen
kawainka
19:40
2580 58f1 390
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations

January 21 2018

kawainka
20:50
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viadnienie dnienie

December 03 2017

kawainka
21:55
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński

October 31 2017

kawainka
20:02
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
kawainka
20:01
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viazapachsiana zapachsiana
kawainka
20:01
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
kawainka
19:59
5411 73fc 390
Reposted frommonam monam viazapachsiana zapachsiana
19:58
kawainka
19:57
What I needed seemed to be absent everywhere.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse vialexxie lexxie
kawainka
19:57
3442 bcc8 390
M. Halber
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem vialexxie lexxie
kawainka
19:55
3708 73ef 390
Reposted fromdailylife dailylife viainspirations inspirations
kawainka
19:54
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations

September 25 2017

kawainka
18:26
kawainka
18:25
kawainka
18:24
6419 010e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
kawainka
18:23
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka

September 01 2017

20:16
kawainka
20:10
2/3 problemów ludzi bierze się stąd, że nikt z nikim nie rozmawia.
— Mój Tata.
Reposted frombamboocha bamboocha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...